Uttalande från styrelsen för Lumshedens Intresseförening

Samrådsyttrande från Naturskyddsföreningen i Sandviken