Njordr har i sin tillståndsansökn gjort fotomontage från några platser runt Galmsjömyran. Bilderna är mycket missvisande och är tagna med extrem vidvinkel som gör vindkraftverken mindre och förleder betraktaren att dessa är placerade på ett längre avstånd än verkligheten. Föreningens bilder är tagna med en normal brännvidd som speglar verkligheten för en betraktare på plats. Nedan kan man betrakta föreningens fotomontage jämte Njordrs bilder. Åk gärna till nedanstående platser och kolla vilka bilder som är mest verklighetstrogna!

Den här bilden är tagen ca 100 m framför Gisela och Björns hus. Inga vindkraftverk!

Den här bilden är tagen 100 m längre fram, bakom träden som syns på Njordrs bild. Utsikt från Gisela och Björns trädgård.

Njordrs bild från Fäbodsjön. Panorama med extrem vidvinkel. Hälften av vindkraftverken dolda av trädridå.

Föreningens bild från Fäbodsjön. Ca 250 m söder om Njordrs bild med en verklighetstrogen brännvidd.

Njordrs bild från korsningen Svärdsjövägen AK-vägen.

Föreningens verklighetstrogna bild från korsningen Svärdsjövägen AK-vägen.

Karta över projektområde Galmsjömyran jämfört med karta över Sandvikens tätort i samma skala!

Projektområdets 14 km2 är lika stort som hela Sandvikens tätort.

Galmsjömyran har enorma propotioner.

Även vindkraftverken har enorma propotioner. Galmsjömyran har 21 verk, Paris har bara ett, som varken snurrar eller bullrar.

Sandvikens stadshus syns längst ner till vänster.

280 meter vindkraftverk på Sergels Torg i Stockhokm.

Ett 280 meter högt vindkraftverk i jämförelse med Hötorgsskraporna och Kaknästornet i Stockholm samt Turning Torso i Malmö.

Grön omställning