Föreningen har skrivit ett yttrande med synpunkter på tillståndsansökan och MKB. Yttrandet lämnades till Miljöprövningsdelegationen (MPD) den 30 oktober 2023.

Se nedan.

Den 21 december 2022 inlämnade Njordr AB en tillståndsansökan till Länsstyrelsen i Dalarna/Miljöprövningsdelegatioen (MPD)


Ansökan är uppdelad i två delar.

Först den formella tillståndsansökan med fyra bilagor där bilaga 3 utgör själva miljökonsekvensbeskrivningen/MKB. 

Miljökonsekvensbeskrivningen i sin tur består av ett dokument om 154 sidor. Därutöver tillkommer 19 bilagor (bilaga A - Q) om ca 1900 sidor.


Tillståndsansökan

Tillståndsansökan bilaga 1 - Turbinpositioner

Tillståndsansökan bilaga 2 Teknisk beskrivning

Tillståndsansökan bilaga 4 - Utformningsprinciper

Tillståndsansökan bilaga 3 - Miljökonsekvensbeskrivning

De flesta bilagorna till MKB är tyvärr för stora att läggas upp på denna hemsida.

Nedan finns bilaga I och bilaga O. Kontakta föreningen om du önskar erhålla någon speciell bilaga via mail.