Föreningen JO-anmälde Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd den 7 februari 2024. Se nedan.

Föreningen har skrivit ett uppdaterat yttrande med synpunkter på tillståndsansökan och MKB. Yttrandet lämnades till Miljöprövningsdelegationen (MPD) den 4 februari 2024 med kopia till Sandviken och Hofors kommun.

Se nedan.

Den 21 december 2022 inlämnade Njordr AB en tillståndsansökan till Länsstyrelsen i Dalarna/Miljöprövningsdelegatioen (MPD)


Ansökan är uppdelad i två delar.

Först den formella tillståndsansökan med fyra bilagor där bilaga 3 utgör själva miljökonsekvensbeskrivningen/MKB. 

Miljökonsekvensbeskrivningen i sin tur består av ett dokument om 154 sidor. Därutöver tillkommer 19 bilagor (bilaga A - Q) om ca 1900 sidor.


Tillståndsansökan

Tillståndsansökan bilaga 1 - Turbinpositioner

Tillståndsansökan bilaga 2 Teknisk beskrivning

Tillståndsansökan bilaga 4 - Utformningsprinciper

Tillståndsansökan bilaga 3 - Miljökonsekvensbeskrivning

De flesta bilagorna till MKB är tyvärr för stora att läggas upp på denna hemsida.

Nedan finns bilaga I och bilaga O. Kontakta föreningen om du önskar erhålla någon speciell bilaga via mail.