Konsumentverket har beslutat att vissa begrepp inte får användas vid marknadsföring av el . Exempelvis "grön" och "klimatsmart".