SKOG


Projektområdet Galmsjömyran utgörs av ca 14 km2 skog som ägs av Sveaskog. Allt ligger i Sandvikens kommun.


Under senare år har Sveaskog gjort mycket aggressiva och vårdslösa avverkningar i området. Många har reagerat. Sveaskog är FSC-certifierade, vilket är en slags kravmärkning för skogsbolag med mycket höga krav på skogsskötsel, naturvård och social hänsyn. Anmälningar har gjorts till FSC’s certifieringsorgan Veritas och nu pågår extra revisioner av Sveaskogs verksamhet.

Sveaskog fick en ny VD i januari 2022. Han heter Erik Brandsma och han deklarerade i en intervju i Skogeko nr 3 2022, följande:


Så här skriver Reidar Svedahl på Facebook 21/10 2021.


Det är jättebra att många svenska politker, Naturskyddsföreningen och journalister kämpar hårt för regnskogen i Amazonas och isbjörnar vid Nordpolen

Samtidigt så är det av märkligt nog ytterst få som vill rädda Sveriges alla vackra skogar och de djur och fåglar som nu hotas på hemmaplan.

Extra konstigt är det att så många folkvaldai våra kommuner säger att de inte har någon åsikt i frågan om utbyggnad av vindkraftsindustrer innan det finns en konkret och detaljerad ansökan att ta ställning till.

I mitt tycke är detta fegt !

Ingen svensk kommun har vad jag vet någonsin fått ett konkret ärende om Amazonas.

Det har däremot inte hindrat svenska politiker och media att ha tydliga åsikter om vikten av att behålla oförstörd natur i Brasilien och skydda djur och fåglar vid Nordpolen.

Hur kommer det sig att svenska skogsområden som är så viktiga för folkhälsa, klimat , fågelliv och besöksnäring intresserar många folkvalda och media så lite, när de har så starka synpunkter och stort intresse för samma frågor när de är hundratals mil utanför Sveriges gränser?

Så låt oss rädda regnskogen och isbjörnarna - samtidigt som vi bevarar Kolmårdsskogarna och fridlysta vackra örnar.