Nya kraftledningar förbi Galmsjömyran


I en artikel i Dala-Demokraten (3 okt 2022) presenteras planer hos Svenska Kraftnäts på nya kraftledningar (2 x 400 kV) från norr till söder. Planer som berör Lumsheden, Stocksbo, Galmsjömyran, Fäbodsjön och Gäddtjärn.

 

Det finns skisser på fyra alternativ (se karta). Ett alternativ är att bredda och bygga om befintlig ledningsgata väster om Lumshedens bycentrum. Ett alternativ som Falu kommun föredrar enligt tidningsartikeln.

 

Ett annat alternativ väster om befintlig ledning, kräver nybyggnation och kommer att passera "vildmarken" ner och förbi Korsån.

 

Det finns ytterligare två alternativ på Gästrikesidan. Ett som korsar Stocksbo, går rakt genom Galmsjömyran och som passerar Gäddtjärn och Granmyra. Detta alternativ påverkar sannolikt Njords vindkraftsplaner.

 

Ett fjärde alternativ finns öster om Galmsjömyran. Ledningen kommer att korsa Wattan och sedan gå mycket nära Grundsjön och Fäbodsjön.

 

De tre sistnämnda alternativen innebär nya stora intrång på hittills orörd mark och bebyggelse.

 

En enkel 400 kV ledning kräver en ca 40 meter bred gata och kan vara 20 - 100 meter hög. Svenska kraftnät talar i detta fall om två ledningar.

 

Samtliga alternativ blir ett val mellan pest och kolera.


Kraftledning från Galmsjömyran till stamnätet i Sandviken (Tuna)


Preliminär och ungefärlig dragning av 132 kV kraftledning enligt Njordr. Längd 25 km. Se karta.

En 132 kV kraftledning kräver en vegetationsfri bredd på ca 50 meter och är ca 50 meter hög.


Kraftledningen ingår inte formellt i projektet Galmsjömyran, men är en absolut förutsättning för dess genomförande. 


Om tillstånd ges till projektet, åligger det nätägaren (Vattenfall) att utforma, bygga och finansiera en anslutning till stamnätet!