Hur nära bebyggelse är det rimligt att placera ett vindkraftverk?


På senare tid har man börjat använda begreppet respektavstånd. Med det menas ett minsta avstånd mellan bebyggelse och vindkraftverk uttryckt i antal vindkraftshöjder.


Det finns omfattande vittnesmål hur människor mår dåligt av att leva nära vindkraftsverk. Besvären och intrånget i människors liv är mycket mer omfattande än Naturvårdsverkets norm på 40 dBA! 


Bybor i Jädraås har i några reportage uttalat sig positivt om en närliggande vindkraftsanläggning. Här ligger anläggningen på ett avstånd på 24 ggr från Jädraås centrum.


Gefle Dagblad har i ett annat reportage (30 september) rapporterat från byn Ulvtorp som ligger betydligt närmare samma vindkraftsanläggning. Byborna beskriver sin situation som en mardröm. Här är avståndet ca 8,5 ggr vindkraftshöjden. Vindkraftshöjd = 175 meter. Se artikel nedan.


I Njordrs senaste layout (21 VKV) för Galmsjömyran finns ett flertal fastigheter med ett avstånd på 3 – 5 ggr vindkraftshöjden. Vindkraftshöjd = 280 meter.

I Sandvikens översiktsplan finns inget angivet om respektavstånd. I Faluns översiktsplan finns angivet ett minsta avstånd på 1000 m. Den planen är över tio år gammal när vindkraftverken var hälften så höga som idag. Ett faktum som Falu kommun erkänner och skall se över. Både Sandviken och Falun skall se över sina vindbruksplaner.


Hursomhelst, många anser att ett rimligt respektavstånd borde vara minst 20 ggr vindkraftshöjden. Utan att gå in på den diskussionen, kan man analysera konsekvenserna på Galmsjömyran om man skulle applicera ett respektavstånd på 7 ggr. Detta är närmare än vad boende i Jädraås/Ulvtorp har idag.


Inte en kvadratmeter av projektområdet Galmsjömyran kan då användas för vindkraft!

Se en mängd vittnesmål längre ner!


Reportage i Gefle Dagblad 30/9 2021 från Ulvtorp och Jädraås. 

Se Jormas besök till Ulvtorp en bit in in videon!

Nedanstående karta visar Ulvtorps och Jädraås lokalisering i förhållande till vindkraftsanläggningen.

Med ett respektavstånd på 7 ggr vindkraftshöjden (1960 meter) på Galmsjömyran får man ett antal "fridlysta" områden runt olika fastigheter i eller i närheten av projektområdet. Detta är närmare än situationen i Ulvtorp. Inte en kvadratmeter inom projektområdet kan bebyggas med vindkraftverk!

Reportage från Jädraås/Ulvtorp maj 2022.

I Polen har vindkraftsutbyggnaden avstannat efter man införde ett respektavstånd på 10 ggr vindkraftshöjden. Detta trots att kol står för mer än 75 % av elkraftsproduktionen.

Vittnesmål

Susanne Hjelm, 070 887 33 42, Godegård Zinkgruvan, avstånd 1200 m (Skrumpetorp), höjd 179 m, respektavstånd 6,7 ggr vindkraftshöjden.

Se hennes vittnesmål

Anna Johnsson Hestra Gislaved, avstånd 969 m, höjd 185 m, respektavstånd 5,2 ggr vindkraftshöjden.

”Vi störs av buller beroende på väder och vindriktning. På kvällen får man lägga sig på kudden som vibrerar och det blir jättesvårt att sova. Jag vill flytta härifrån på grund av vindkraft trots att det här är vårt paradis på jorden” berättar Anna från Gislaved.

Se hennes vittnesmål.

Monica Forsberg, Långberget-Flästa, avstånd 800 m, höjd 150 m, respektavstånd 5,3 ggr vindkraftshöjden.

Se hennes vittnesmål:

Elisabeth Norman, Eret Garpenberg, Dalarna, avstånd 920 m (Finnhyttan, Högtjärns Klack), höjd 145 meter, respektavstånd 6,3 ggr vindkraftshöjden.   

Se hennes vittnesmål:

Ellinor Ericsson, Landsbro, Vetlanda, avstånd 900 m, höjd 185 m, respektavstånd 4,9 ggr vindkraftshöjden.

”Jag flyttade hit för att det var väldigt tyst och jag är ljudkänslig. Bullret stängs inte av nattetid. Och dagtid går jag med lurar i öronen för att skärma av. Om jag inte har turen att verken står still. Då är jag jätteglad. Då får jag den normala tystnaden” berättar Ellinor från Vetlanda.

Se hennes vittnesmål:

Ledare i Göteborgs-Posten den 16 februari 2023.