Solceller är ett annat alternativ för att producera el.


Med en toppeffekt för solceller på 1 kW krävs ca 5 m2. Men solcellerna fungerar bara när solen skiner och genererar då ca 1 KWh per år.


Produktion sker huvudsakligen på dagtid och under sommarhalvåret. Utnyttjningsgraden blir ca 11 % över året. VVK ligger högre på ca 25 %. VVK fungerar även på natten och på vintern.


Solceller har alltså ett större behov av lagring och balanskraft. Galmsjömyran (21 km2) beräknas producera 600 MWh/år med 40 st VVK. Ytan för motsvarande energi/år med solceller är 600 000 x 5 = 3 000 000 m2, d v s 3 km2 solceller. Dock tillkommer ytor för vägar och ställverk. Totalt blir det kanske ca 5 - 10 km2.


Solceller har många fördelar, men det är bättre att använda tak eller annan mark och inte skogsmark.