Givande evenemang om vindkraft 25 maj 2022-


Kvällen före Kristi himmelsfärd samlades ett åttiotal människor på Birgittagården i Kungsgården. Det var inte gökotta och fåglarna som lockade den här kvällen utan det var Sandvikens politiker och en föreläsning om vindkraft som gällde.


Föredraget handlade om vindkraftsteableringars påverkan på fastighetspriser. Daniel Liljeberg från Villäägarnas Riksförbund berättade om en nyligen utgiven rapport från KTH. Forskarna Mats Wilhelmsson och Hans Westlund konstaterar där att priserna på fastigheter nära vindkraftsområden sänks, jämfört med andra fastigheter. Stora vindkraftsområden påverkar mer än mindre. Avståndet har naturligtvis stor betydelse. Inom 2 km sänks priset med mellan 20 och 30 procent. 


Politikerna var inbjudna till en hearing, en utfrågning om hur de ställer sig till vindkraftsprojekten Stormossen  och Galmsjömyran. Frågorna gällde det medborgarförslag om regler gällande vindkraft, som lämnats in till Sandvikens kommun av Anders Wiklund. Femton politiker från de olika partierna deltog. Det blev en ordnad och intressant utfrågning ledd av moderatorn Helena Harrysson. Det hettade till först när det visade sig att Njordr, vindkraftsprojektören på Galmsjömyran, haft en dialog med vissa partier, men undanhållit en del partier och sakägarna, information om en modifierad vindkraftsutbyggnad (från 40 stycken 280 m höga vindkraftverk till 22 stycken). Även wpd, vindkraftsprojektören på Stormossen, har ignorerat närboende. Avslutningsvis tyckte partierna att det är viktigt att fortsättningsvis ha en bra dialog med kommuninvånarna.


För evenemanget stod föreningarna Ingen vindkraft på Stormossen och Nej till vindkraft på Galmsjömyran.