Planerade höga vindkraftverk får groteska proportioner i landskapet.


17 vindkraftverk nästa lika höga som Eiffeltornet!

I flera fall placerade mindre än 1000 meter från bebyggelse och ibland på höjder 90 meter ovanför bebyggelsen.

För att åskådliggöra det framtida landskapet har boende och fastighetsägare på egen bekostnad låtit göra fotomontage från olika platser med  vindkraftsverkens exakta GPS-koordinater och terrängens topografi.  Projektet Galmsjömyran skapar oerhörda förändringar i landskapet.


Njordr/OX2 har i miljökonsekvensbeskrivningen använt mindre vindkraftverk (S-G 6,6 MW, 170 m) än vad som krävs för att uppnå utlovade produktionsvolymer. Kamerapositioner och brännvidder är också valda för att förminska projektets inverkan på landskap och ljud.

I våra fotomontage har vi använt ett större och mer represantativt vindkraftverk på 9 MW och med en rotordiametr på 200 meter. 

Kan bilderna verkligen vara sanna? Ja!

Kom ihåg att så höga (280 m) vindkraftverk finns änu inte i Sverige. Vindkraftverken på Mombyåsen är 190 meter. Notera att vindkraftverk även placerade många kilometer bort har en stor negativ påverkan på landskapet. 

Bild från korsningen Svärdsjövägen och AK-vägen

Utsikt från Källbackavägen vid Fäbodsjön (Bro) västerut. Nedanstående film visar hur det kommer att se ut. 

Fotomontage från Broby Fäbodar. Utsikt från Gisela och Björn Gustafssons trädgård.

Fotomontage från korsningen Svärdsjövägen Lövåsvägen

Vy från Stocksbo Bygdegård vid Svärdsjövägen

Fritidsfastighet vid Grundsjön med utsikt mot väster.