Planerade höga vindkraftverk får groteska proportioner i landskapet.


21 vindkraftverk nästa lika höga som Eiffeltornet!

I flera fall placerade mindre än 1000 meter från bebyggelse och ibland på höjder 90 meter ovanför bebyggelsen.

För att åskådliggöra det framtida landskapet har boende och fastighetsägare på egen bekostnad låtit göra animerade fotomontage från olika platser med  vindkraftsverkens exakta GPS-koordinater och terrängens topografi.  

Projektet Galmsjömyran skapar oerhörda förändringar i landskapet.


Titta på skräckfilmerna!


Animerad film från korsningen Svärdsjövägen och AK-vägen

Utsikt från Källbackavägen vid Fäbodsjön (Bro) västerut. Nedanstående film visar hur det kommer att se ut. Ett perspektiv som Per-Gunnar Evander kallade:

Gästriklands vackraste solnedgång.

Fotomontage från Broby Fäbodar. Utsikt från Gisela och Björn Gustafssons trädgård.

Fotomontage från korsningen Svärdsjövägen Lövåsvägen

Vy från Stocksbo Bygdegård vid Svärdsjövägen

Fritidsfastighet vid Grundsjön med utsikt mot väster.