Energilagring


För att kunna utnyttja vindkraft när det inte blåser, krävs lagring av energi. Om detta blir möjligt kan behovet av andra energikällor undvikas när det är vindstilla.

Problematiken är likartat för solceller.

Man talar om batterilagring, vattenkraft i gamla gruvhål och inte minst om vätgas. I nedanstående artikel i SvD beskrivs några förutsättningrna för energilagring. Idag är vi fortfarande är långt borta från tillgängliga tekniska och ekonomiska lösningar. 

Investeringar i energilagring eller reglerkraft är inget som belastar dagens vindkraftsprojekt.