Ett remissvar till utredningen "Stärkta incitament för utbyggd vindkraft" lämnades av Motvind Sverige den 8 september 2023.


Direktsänd presskonferens och dokumenterat remissvar med bilagor kan ses nedan.Statens utredning "Stärkta incitament för utbyggd vindkraft" presenterades den 27 april 2023.

Utredningens förslag är att boende nära (<6 vindkraftshöjder) skall erbjudas inlösen av sina fastigheter. Boende närmare än 10 vindkraftshöjder skall ges årlig ersättning från elproduktionen. Man föreslår även att verksamhetsutövaren på något sätt skall ersätta kommunen.


Presentationsmaterial från presskonferensen 27 april 2023.