OX2

Den 6 november 2023 meddelades att OX2 och Njordr har ingått samarbetsavtal i syfte att tillsammans driva vindkraftsprojektet Galmsjömyran genom ett gemensamägt bolag Galmsjömyran Vindkraft AB, Org: nr: 559449-9005.


Fördelningen av ägarandelarna i bolaget är 51 procent till OX2 och 49 procent till Njordr.

Detta sker mitt i tillståndsprocessen innan projektet är kungjort av Miljöprövningsdelegationen.

Galmsjömyran Vindkraft AB bildades 230928 med ett aktiekapital på 25 000 kr och fick sitt nuvarande namn 231020. Bolaget har inga anställda.

Ny projektledare för Galmsjömyran är Matilda Sahl hos QX2.


Moderbolaget OX2 är börsnoterat. Affärsidén är att skaffa tillstånd, bygga en vindkraftsanläggning, men sälja den innan byggnation.

Anläggningen Ånglarna (18 VKV) nordväst om Lumsheden såldes nyligen till ett energibolag i Zürich för 2,7 miljarder kr.


OX2 har följande finansiella mål:


Operating profit

Compound annual growth rate in operating income exceeding 25 percent, 2023-2027


Sold MW

> 1,500 MW sold per year on average over the 2023–24 period

> 2,000 MW sold per year from 2025

Profitability

Operating margin >10 percent

Return

Return on capital employed >25 percent

 

Anmärkningsvärt är att OX2 kräver + 25 % avkastning på sysselsatt kapital. Närboende till en vindkraftsanläggning kan endast förvänta sig negativ avkastning på sitt fastighetskapital…