Haverier & Olyckor

Vindkraftverk är avancerade maskiner som i flera fall påminner om flygplan. Alla maskiner går sönder med någon sannolikhet. Ett vindkraft verk innehåller flera kubikmeter hydraul- och växellådeolja. Detta i kombination med att rotorer, växellåda och generator hanterar mycket höga effekter (10 MW) så kan det få förödande konsekvenser.

Is som bildats på rotorer kan plötsligt lossna och orsaka s k iskast. Isen slungas flera hundra meter och utgör naturligtvis en stor fara om människor eller djur befinner sig i närheten.. 

Här följer några exempel på olika haverier..


Brand i VKV i Danmark. Torr skogsmark kring verket kan göra en brand än mer förödande.


I Jörn utanför Skellefteå gick en rotor sönder i november 2020. Detta resulterade i att vindkraftverket kollapsade. Hela anläggningen stängdes därefter.


Ett vindkraftverk gick upp i dubbel rotorhastighet vid Ersträsk utanför Piteå i maj 2021. Trots upptäckten lyckades inte serviceteamet få stopp på verket. Maskinhuset rasade till marken några dagar senare


I Svartnäs (ca 25 km från Galmsjömyran) bröts ett rotorblad av den 15 juli 2021. Eventuellt orsakat av ett åskoväder.

Otrevlig olycka i Texas, USA