Betongfundament


Vindkraftverken måste fästas och stå på ett fundament i marken. Kan man inte fästa vindkraftverket i urberget krävs ett betongfundament på 1000 kubikmeter. En vanlig betongbil lastar och transporterar 5,5 - 6 kubikmeter betong.


Det krävs 175 betongbilar för att gjuta ett fundament!

Om man behöver gjuta 21 stycken fundament krävs 3700 betongbilar!
Efter anläggningens livslängd (ca 25 år) kommer delar av fundamenten som är ovan markytan att tas bort. Fundamenten kan inte återanvändas. Resten täcks med jord. Träd kommer inte kunna växa på denna yta.


Betongfundamenten kommer att vara kvar i marken flera tusen år!