Roterande turbinblad påkallar uppmärksamhet och distraktion.


En stillastående radiomast är mer försynt.

Står vindkraftverket mellan solen och betraktaren uppstår dessutom roterande skuggor som är mycket störande. Det är vanligt i öst- och västlägen eller på vinterhalvåret när solen står lågt.

Isbildning uppstår på rotorbladen under vissa väderförhållanden på vintern. Is som lossnar kan slungas flera hundra meter och utgör en stor fara för människor som finns i närheten.