En typ av elförbrukare som skall ha extra uppmärksamhet är data/server-hallar! 


Det planeras och byggs en mängd serverhallar i Sverige för Microsoft, Google, Facebook och Amazon. Svenska Kraftnät är hemlighetsfulla. Det verkar röra sig om en effekt på mer än 3500 megawatt. D v s mer än Forsmarks tre kärnkraftsreaktorer! Tydligen garanteras serverhallarna inte bara fossilfri el utan ”grön el” utan kärnkraft. Dessutom är elen befriad från energiskatt.

Bara i Gävleborg kommer elförbrukningen fördubblas på sikt av denna anledning!

Vindkraft motiveras oftast med att vi måste ha el för klimatomställning.

Att bygga och försörja serverhallar är ingen klimatomställning!

Om man vill driva klimatomställning skall man prioritera resurser till detta och inte slösa på annat? Att ödelägga vår livsmiljö är inte lösningen.

Se även avsnittet om fossilfritt stål (Hybrit). Klicka här.

Din Lokaltidning va 21


Svenska Dagbladet 23 augusti 2022.

Kristian Ekenbergs krönika i GD 2022-04-17.

Nu ska nitlotten som Gävle har dragit granskas

Microsoft-etableringen i Gästrikland framstår allt mer som en nitlott.

När den nya kunskapsekonomin på många sätt har sprungit förbi platser som Gästrikland, med notoriskt låg utbildningsnivå, är det förståeligt om det har varit lockande för politiken att stoltsera med ett av samtidens mest skinande varumärken. Som om kung Arthurs Camelot har outsourcats till skogslänet Gävleborg. Vi fick Microsoft, medan andra kommuner i Sverige har öppnat portarna för Facebook och Amazon.

Men finns det så mycket mer av substans för kommuner som Gävle och Sandviken bakom ett skinande varumärke som Microsoft med dess vaga löften om att hänga med in i framtiden?

Medan storinvesteringar som den Northvolt-fabrik som Gävle gick miste om innebär tusentals nya arbetstillfällen, är den nya tidens serverhallar ödsliga platser som sysselsätter ett fåtal men som slukar enorma energimängder.

Är det inte gott nog med att kommunerna har kunnat sälja industrimark och att åtminstone några nya jobb adderas, och behöver inte Sverige vara en del av denna digitala infrastruktur?

Dessa arbetstillfällen kostar dock mer än de smakar i och med att varje jobb är gravt skattesubventionerat. Därför är det mycket goda nyheter att Riksrevisionen nu granskar regeringens skatterabatter till Microsoft och andra nätjättar.

Dagens Nyheter publicerade i förra veckan en granskning av de gynnsamma villkor som nätjättarna har. I en tid när regeringen tvingas gå ut och ersätta de svenskar som har drabbats av vinterns höga elpriser, slukar dessa företag enorma mängder el med en skatterabatt som vanliga svenskar bara kan drömma om. Med en kostnad på 0,6 öre per kilowattimme, när ett vanligt hushåll betalar 36 öre, har Microsofts serverhallar i Gästrikland en rabatt på 98 procent. För den el som dessa serverhallar tar i anspråk hade cirka 100 000 villor kunnat värmas upp. Det är dessutom en konsumtion som beräknas stiga markant, enligt DN:s granskning – till 2050 kommer konsumtionen att öka med flera hundra procent.

För dessa energislukande nätjättar har Sverige blivit ett skatteparadis.

Även annan energikrävande industri i Sverige subventioneras. Skillnaden är då att Sverige får tillbaka i form av arbetstillfällen och skatteintäkter, medan det är högst oklart vad dessa nätjättar bidrar till samhället med. När Facebook etablerade sig i Luleå hade företaget alltjämt ett skimmer av framtid omkring sig – nu är sociala medier-jätten mer förknippad med attacker på demokratin och politisk radikalisering. Förutom skatterabatterna så är det den gröna energin som gör Sverige attraktivt. Svenska skattebetalare får vara med och putsa nätjättarnas image som klimatmässigt ansvarstagande. Samtidigt som stora ingrepp görs i Gästriklands landskap för att förse Microsoft med el, som GD har rapporterat om.

Detta är inte första gången som jag kritiserar den naiva synen på nätjättarna, och det som har hänt sedan senast förutom. Riksrevisionens granskning är att Rysslands krig mot Ukraina har gjort energibristen till en av samtidens hetaste politiska frågor.

DN skriver också om att en dom i högsta förvaltningsdomstolen fastställt att skattesubventionerna även gäller företag som framställer kryptovalutor, en mycket energikrävande verksamhet. Den bilden är inte smickrande. En västvärld som ger rabatt till energislukande kryptovalutor, som gör oss än mer utsatta för den energiutpressning som Ryssland kan utöva, framstår som moraliskt bankrutt.

Kristian Ekenberg

kristian.ekenberg@gd.se