Vindkraftverk producerar ingen elektricitet när det inte blåser.


Så länge vindkraften utgör en mindre andel av elproduktionen i elsystemet, kan detta kompenseras med att vattenkraften temporärt ökar sin produktion. Med ökad andel vindkraft, så räcker inte vattenkraftens flexibilitet för att kompensera bortfallet när det inte blåser. Då behövs en extra produktionsförmåga att producera el.

Man pratar då om reservkraft, balanskraft eller reglerkraft.

På sikt måste därför investeringar i vindkraft åtföljas av ytterligare investeringar i reglerkraft. Detta belastar inte dagens vindkraftsprojekt! 

Tyskland har mycket vindkraft och avvecklar sin kärnkraft. Där satsar man på rysk naturgas (Nord Stream) som reservkraft i sitt elsystem.

Produktionen från vindkraftsanläggningar sälj ofta baserat på långstidsavtal - Power Purchase Agreement (PPA). Det kan då uppstå problem med balanskraften. Så länge vattenkraft och kärnkraft dominerar vårt elsystem, kan detta regleras med flexibel vattenkraft.

Men ett speciellt problem uppstår med vindkraft när den elen säljs på långtidskontrakt (PPA) för export. Vid vindkraftsöverskott exporteras elen och man blir tvungna att i alla fall köra vattenkraft, trots att man borde spara vattnet till ett senare tillfällen när det inte blåser.

I nedanstående diagram anges andelen till endast 0,9 %.

Per Fahlén har skrivit en rapport om Energi och politik I klimatdebattens spår
Sammanfattning
Denna rapport är ett bidrag till en bok om den infekterade debatten om klimatförändring och den bakomliggande vetenskapen. Boken, ”Klimatkarusellen”, författtas och editeras av Elsa Widding.
Rädsla för konsekvenserna av en klimatförändring, som möjligen orsakas av koldioxidutsläpp, har drivit på en snabb förändring av energipolitiken i många länder.
Den har satt igång en enorm utbyggnad av så kallade förnybara energikällor, vilka
marknadsförs med termer som ”klimatsmart”, ”grön”, ”förnybar”, ”hållbar” etc.
Detta inlägg diskuterar vilka hårda fakta som finns bakom dessa slagord och i
synnerhet jämförs de båda koldioxidsnåla alternativen kärnkraft och vindkraft.

.


Läs hela rapporten nedan på engelska.

Se Jan Boljangs instruktiva video.


Den 18 september 2021 inledde Per Aavik en debatt på Facebook-gruppen Motvind Sverige. Per jobbar i kontrollrummet hos Svenska Kraftnät och är väl insatt i styrningen av Sveriges elsystem. På några timmar startade en omfattande intressant diskussion. Läs nedan!