Blinkande hinderljus


Vindkraftverken ska utrustas med hindermarkering enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra fara för luftfarten (TSFS 2010:155).

Vindkraftverk med en totalhöjd som överskrider 150 meter och placerade i yttre delen av en vindkraftpark ska utrustas med ett vitt, blinkande, högintensivt ljus.


Detta blinkande ljus med en frekvensen 1 - 2 blinkningar per sekund är fullt synligt på på dagtid, men är direkt störande nattetid. Ljuset kommer lysa in i bostäder och kommer dessutom förstöra en naturligt mörk natthimmel.