Bergtäkt

I Njordrs tillståndsansökan specificeras ingen information om projektets bergtäkt. I samrådshandlingarna (40 VKV) finns information om planerade bergtäkter inom projektområdet. Utgående från en reduktion från 40 VKV till 21 VKV, kan man anta att en bergtäkt på projektområdet blir ca 22 ha. Det motsvarar en yta på ca 470 ggr 470 meter. Det vill säga ungefär lika stort som Sandvikens centrum. Se bild.

 För fundament och vägar behövs 240 000 ton krossat berg. Detta skall utvinnas från en bergtäkt inom projektområdet och motsvarar lasten för 9 500 treaxliga grusbilar! 

Efter byggnadstiden täcks ytan med ca 0,5 meter jord. Sedan anser man att området är återställt till Skog igen, men det blir ett konstgjot impediment!

Titta på nedanstående bild! 

Detta är en en bergtäkt med en yta på ca 500 x 500 meter. Det vill säga omkring 25 hektar och därmed i samma storleksordning som en planerad bergtäkt på Galmsjämyran. Ett gigantiskt sår i naturen som efter byggnation skall täckas med ett tunt lager med jord. Här blir det aldrig någon naturlig skogsmark igen.