Vägsystem

 

Till varje vindkraftverk krävs en väg. Vägar krävs även för bergtäkter, ställverk och servicefunktioner. Avståndet mellan varje vindkraftverk blir ca 800 meter, vilket innebär att ett vägsystem på 20 – 30 km måste byggas. Vägarna måste vara ganska raka och sidorna fria från vegetation i en korridor på 30 meter. Detta för att kunna transportera stora komponenter som rotorblad och delar till tornen.

I tillståndsansökan anges också att ny väg på 1,5 km skall byggas från Svärdsjövägen upp till projektområdet. Det kommer bli mycket störande speciellt för Svärdsjövägen 510 och 511.  


Efter anläggningens livslängd (ca 25 år) kommer vägarna lämnas kvar.