Vindkraftverk producerar ett mycket hörbart ljud.


Nuvarande normer anger 40 dBA som högsta tillåtna ljudnivå vid bebyggelse. 35 dBA för tyst område.

40 dBA motsvarar ljudet från en luftkonditionering eller köksfläkt. Ett ljud som man måste leva med året runt och dygnet runt. För en normalhörande person ligger tystnad på ca 25 dBA.

Har du känt lättnaden att stänga av köksfläkten? Sover du bra med påslagen luftkonditionering?

Gillar du att sova med öppet fönster? Glöm det! 

 

Exploatören Njordr antyder att man nu planerar för 21 vindkraftverk istället som tidigare 40 vindkraftverk. Vi har därför låtit Docent Bertil Persson utföra en bulleranlays baserad på Njordrs layout med 21 vindkraftverk.

 

 21 VKV är naturligtvis färre än 40, men resultatet visar att flera fastigheter fortfarande ligger över 40 dBA. Situationen kring Gäddtjärn är densamma som tidigare.

 

Ljudet kan variera med vindstyrka, årstid och väder. Många boende hör idag vindkraftverken från Mombyåsen på 7 – 8 kilometers avstånd. Naturvårdsverkets bullernorm på 40 dBA kan därför starkt ifrågasättas.

 

Se rapporten Vindkraftsbuller för 52 bostäder vid Galmsjömyran vindkraftstation, Sandvikens kn. Olika modeller för bulleranalyser diskuteras i rapporten.Ett fenomen som bör nämnas är temperaturinversion eller nedböjande buller. Vid sådana tillfällen är ljudnivån på 40 dBA, ytterligare ca 5 km längre bort från vindkraftverken. Ett fenomen som iakttagits vid vindkraftsanläggningarna vid Kaptensberget och Ulvtorp/Jädraås.


Inversion innebär att temperaturen i luften stiger med höjden. Detta påverkar luftkvalitet, molnbildning och nederbördsbildning, men också att ljud reflekteras tillbaka mot marken. Därav begreppet nedböjande buller som drastiskt höjer ljudnivån i närområdet.

Se nedanstående karta.

Nedanstående film beskriver olika aspekter av buller från vindkraftverk.

Efter många sömnlösa nätter sa han ja till vindkraftsplanerna.

Men nu när snurrorna viner bakom husknuten och hans livsverk är nedlagt ångrar han sig – trots inkomsterna från vindkraftsföretaget. ”Vi har sålt ut tystnaden”, säger Anders Henriksson, tidigare ägare till Kulmungi Wildmarkscamp. Se länk:

https://vindkraft-hylte.info/Dokument/2021-03-15%20Vi%20har%20f%C3%B6rlorat%20tystnaden.pdf