Sveriges elföbrukning skall FÖRDUBBLAS på 20 år!

Varför det?

Huvudorsaken är en gigantisk satsning på fossilfritt stål. LKAB skall tillverka fossilfri järnsvamp med vätgas. SSAB skall framställa fossilfritt järn med vätgas med projektet Hybrit. Ett annat bolag (H2 Green Steel) skall också göra järn med vätgas.

För att producera vätgas krävs stora mängder elektricitet. En fördubbling!

Detta skall ske med vindkraft!

Läs rapporten "Från brunt till grönt" från Skandinaviska Policyinstitutet


Tänk om projekten för fossilfritt stål bygger på felaktiga och orimliga förutsättningar?

Projekten LKAB/Järnsvamp, SSAB/Hybrit, H2 Green Steel medför mycket stora investeringar. En växande kritik pekar på det mycket stora risktagande ekonomiskt, tekniskt och kommersiellt. Dessutom en vandalisering av Sveriges natur.

Om kritiken är korrekt, så pyser hela vindkraftsbubblan ihop.

Skaffa dig en egen uppfattning och studera nedanstående videopresentationer och artiklar. 

 

Henrik Jönsson har gjort en faktabaserad och kritisk presentation av Hybrit-projektet.

Se den!

Debattartikel i SvD 7 februari 2023 efter ett inslag i SVTs Agenda.

Genmäle i SvD den 10 februari 2023.

Ledare i SvD den 9 februari 2023.

Debattartikel i Dagens Industri den 11 februari 2023 från SD.

Debattartikel i Dagens Industri 19 januari 2023

Inslag från SVT Västernorrland den 17 januari 2023

Ledare i SvD, den 12 januari 2023, beskriver hemlighetsmakeriet med Hybrit.

Titta på nedanstående seminarium med förre Scaniachefen Leif Östling, biträdande professor Christian Sandström, förre kommunstyrelseordförande (Luleå) Niklas Nordström (S) och ordförande i näringslivsutskottet Tobias Andersson (SD). Seminariet är ca en timme och är mycket intressant.

Läs även en serie artiklar från Svenska Dagbladet.

Fossillfritt stål

Analys av Timbro från november 2021

Krönika av Jesper Sandström

December 2022